menu

Opłata miesiąca

Rodzice zobowiązani są do uiszczania czesnego, co miesiąc z góry, w terminie od 10-go do 13- go każdego miesiąca w siedzibie przedszkola lub na konto bankowe przedszkola.
Na przelewie należy umieścić informacje: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonano opłaty.

NUMER KONTA BANKOWEGO:
Niepubliczne Przedszkole Nr 3 ”Wesoły Smyk” ul. B. Prusa 14; 64-800 Chodzież Wielkopolski Bank Kredytowy / oddział Chodzież
Nr konta 87 1090 1317 0000 0001 1967 0112
  • Opłata stała za pierwsze dziecko - 240,00 zł 100% opłaty stałej
  • Opłata stała za drugie dziecko - 144,00 zł 60% opłaty stałej
  • Opłata stała za trzecie i kolejne dziecko - 72, 00 zł 30% opłaty stałej.
Opłata za wyżywienie w miesiącu LUTYM wynosi : 20 dni x 7,00 zł = 140,00 zł

Dzienna stawka żywieniowa to 7,00 zł Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu stawka ta jest zwracana.

Zajęcia dodatkowo płatne:
KARATE - 40,00 zł/mc
BALET - 40,00 zł/mc
TANIEC WSPÓŁCZESNY - 50,00 zł/mc
Zajęcia dodatkowe płatne w biurze dyrektora. Prosimy o nieuiszczanie opłaty za zajęcia dodatkowe na konto przedszkola.