menu

Innowacje

Innowacja pedagogiczna – programowa „ Program wstępnej adaptacji dla dzieci 3-4 letnich” zgłoszona w Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod numerem DP-5361.2.11.2012 Innowacja pedagogiczna- programowa „ Edukacja przez ruch jako kształcąco -wychowujący system wspierania rozwoju człowieka – wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Doroty Dziamskiej " zgłoszona w Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod numerem DP-