menu

Koncepcja pracy przedszkola

Pozytywne wyobrażenie o przyszłości naszej placówki wykreowane jest na podstawie wartości skierowanych na indywidualny rozwój osobowości dziecka. Aby urzeczywistniła się ta wizja, w codziennej pracy kierujemy się tym, by dziecko było podmiotem wszelkich działań, zgodnie z jego indywidualnym rytmem rozwoju oraz możliwościami psychicznymi, fizycznymi i intelektualnymi. Realizując naszą misję jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci, wymagania i oczekiwania rodziców i środowiska, w ramach wzajemnej współpracy. Przedszkole nasze utożsamia się z najlepszymi tradycjami historycznymi, legendarnymi, regionalnymi i ekologicznymi.

Koncepcja << LINK DO POBRANIA