menu

Historia przedszkola

Niepubliczne przedszkole Nr 3 „Wesoły Smyk” istnieje na bazie lokalowej Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Chodzieży od roku 2012.

Do powstania Miejskiego Przedszkola Nr 3 przyczynili się: ówczesny Inspektor Oświaty i Wychowania Kazimierz Wiśniewski, Naczelnik Miasta Chodzieży Wojciech Nowaczyk i Dyrektorka wówczas Państwowego Przedszkola Nr 3 w Chodzieży ś.p. Janina Szumińska.

Przedszkolem kierowały w latach:
1976 - 1991 ś.p. Janina Szumińska,
1991 - 1995 Halina Pachowicz,
1995 - 2010 mgr Łucja Słowik,
2010 – 2012 mgr Magdalena Pawłowska.

W ciągu 36 lat działalności przedszkole obejmowała różna struktura organizacyjna. Przez trzy lata, przedszkole pracowało, jako 4-oddziałowe, przez 32 lata, jako 5-oddziałowe oraz jeden rok, jako przedszkole 6-oddziałowe

Rok 2012 był przełomowy dla naszej placówki. Przestało bowiem istnieć przedszkole państwowe a jego miejsce zajęło przedszkole niepubliczne. Wiązało się to nie tylko ze zmianą organizacji pracy ale również z podniesieniem atrakcyjności oferty kierowanej do rodziców i ich dzieci.

Wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna zawsze dbała o właściwy rozwój powierzonych im dzieci. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji było i jest gwarancją skuteczności i atrakcyjności oferty pedagogicznej.

Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Wesoły Smyk” kontynuuje najlepsze tradycje przedszkola państwowego. W okresie wakacyjnym organizujemy zajęcia adaptacyjne a w ciągu roku szkolnego zajęcia otwarte dla rodziców. W przedszkolu nadal istnieje teatr nauczycieli „Jarzębinka”. W okresie przedświątecznym organizowane są kiermasze Bożonarodzeniowe i Wielkanocne a w okresie karnawału zachęcamy dzieci do wspólnej zabawy na balu. Zapraszamy również rodziców i dziadków do wspólnej zabawy podczas występów okolicznościowych i festynów rodzinnych. Włączamy się w akcje charytatywne i proekologiczne. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z j. angielskiego, rytmiki ale również rozszerzyliśmy ofertę o zajęcia z karate i baletu. Każda grupa realizuje również indywidualny program kółka zainteresowań.

Przedszkole posiada 5 sal zabaw z zapleczem sanitarnym oraz przestronny, otoczony zielenią ogród rekreacyjny, a także gabinet logopedyczno – metodyczno - biblioteczny, pokój nauczycielski, salę gimnastyczną oraz mini-muzeum regionu Wielkopolski..