menu

Informacje ogólne

W przedszkolu funkcjonuje pięć grup, rozmieszczonych na parterze i pierwszym piętrze budynku.

Najmłodsze dzieci – „Żabki” (grupa I) posiadają przestronną salę dydaktyczną na parterze, połączoną z łazienką, w bliskim sąsiedztwie szatni, co zapewnia optymalne warunki funkcjonowania dzieci 2.5 - 3 letnich.

Na parterze mieści się także sala „Pszczółek” (grupa II) są to dzieci 3 - 4 letnie.

Sale grup III, IV i V mieszczą się na pierwszym piętrze. Funkcjonują w nich dzieci 4 - 5 - 6 letnie: „Motyle”, „Myszki” oraz „Biedronki”. Posiadają słoneczne, jasne sale dydaktyczne, zapewniające prawidłowy przebieg procesów wychowawczych, w których uczą się i bawią.