menu

Bądź tolerancyjny
2019-06-26

W dniu 26 czerwca dzieci z grupy „Biedronek” spotkały się z Panią Agnieszką, która jest  miejskim pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się pod hasłem:  „Każdy z nas jest inny, ale wszyscy mają równe prawa. Rozumiem, wspieram, pomagam.” Podczas spotkania dzieci poznały różne rodzaje niepełnosprawności oraz trudności, na które trafiają osoby niepełnosprawne podczas codziennego życia. Bardzo ważnym punktem spotkania było omówienie książeczki „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością”. „Biedroneczki” miały okazję poczuć się osobą niewidomą, a także osobą, która jej pomaga. Uczyły się kilku słów w języku migowym. Poznały rolę psa, który pomaga niepełnosprawnym oraz dowiedziały się, że nie wolno takich psów rozpraszać, gdyż wykonują bardzo ważną pracę. Pracując w zespołach dzieci szukały różnic między obrazkami, łączyły obrazki w pary, a wszystko po to, by świetnie bawić się i utrwalić poznane podczas spotkania wiadomości. Każde dziecko za aktywny udział w spotkaniu otrzymało dyplom oraz niespodziankę. Było to bardzo ważne spotkanie, uczące tolerancji i właściwych zachowań w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, zwracające uwagę na to, że mimo różnic wszyscy mamy takie same prawa.finder/galeria/images/2019_06_26_BADZTOLERANCYJNY

powrót do aktualności